Μεγεθύνσεις σε εκτυπωτές EPSON με μελάνια και διάφορα υλικά (mat ή silk χαρτί, canvas). Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης 110cm.