Βιβλιαράκι ευχών τυπωμένο σε φωτογραφικό χαρτί και με επιλογή εξωφύλλου της αρεσκείας σας.