Κατάλληλο για εκθέσεις. Επικόλληση ή εκτύπωση των φωτογραφιών σας, σε ανθεκτικό αλουμίνιο με πάχος 2mm. Η ανάρτηση γίνεται με ειδικούς αποστάτες αλουμινίου στο πίσω μέρος.