Μετά από την εκτύπωση γίνεται ανάρτηση του, σε ξύλινο πλαίσιο (τελάρο) με πάχος 2cm.