Εκτύπωση ή επικόλληση σε ακρυλικό γυαλί. Πάχος υλικού 2mm και 25mm.